Kokemusta vuodesta 1972

Kassisen Asianajotoimisto Oy asianajotoimistona hoitaa siviiliasioita sekä perimistoimistona perii saatavia.

Painopisteitä ovat perunkirjoitukset, pesänselvittäjänä ja pesänjakajana toimiminen kuolinpesissä sekä pesänhoitajana toimiminen konkurssipesissä.

Kun juttu on vaativa, tarvitaan taitoa ja kokemusta. Tarjoudumme palvelukseenne. Hoidamme toimeksiannot joutuisasti ja kohtuullisin palkkioin.

Tyypillisiä hoidettavia asioita ovat

 • asuntokauppariidat
 • irtaimen kauppaan liittyvät riidat
 • kiinteistöriidat (home- ja kosteusvauriot, rakennusvirheet)
 • kirjanpitojutut
 • kuljetusoikeus
 • kunnallisvalitukset
 • kunnianloukkausjutut
 • lasten huostaanotot
 • lastenhuoltajuusriidat
 • lähestymiskiellot
 • maaoikeusasiat
 • maaseutu- ja metsäoikeus
 • metsästys- ja eläinsuojelujutut
 • oikeudenkäynnit
 • ositus
 • perunkirjoitukset
 • pesänselvitykset ja perinnönjaot
 • potilasvahingot
 • raja- ja tieriidat
 • rakennus- ja urakkariidat
 • rikosuhrien korvaukset
 • saatavien perintä ja konkurssit
 • sopimukset
 • talousrikosasiat
 • työsuhdeasiat
 • työturvallisuusjutut
 • vahingonkorvaustapaukset
 • vakuutusriidat
 • vuokrasaatavat ja häätö
 • yhdistys- ja osuuskuntariidat
 • yhtiöasiat
 • ympäristöoikeus

Teitä palvelevat lakimiehet:

 • asianajaja, varatuomari Antero Kassinen
 • asianajaja, varatuomari, kauppatieteiden maisteri Ursa Kassinen

Osoite: Kirkkokatu 17 A 26, 90100 Oulu

Puhelin: 08-377 750

Telefax: 08-379 394

Toimiston sähköposti: toimisto@anterokassinen.fi

Toimistomme on Suomen Asianajajaliiton toimistoluettelossa ja noudattaa hyvää asianajajatapaa.