Kokemusta vuodesta 1972

Kassisen Asianajotoimisto Oy asianajotoimistona hoitaa siviiliasioita sekä perimistoimistona perii saatavia.

Painopisteitä ovat perunkirjoitukset, pesänselvittäjänä ja pesänjakajana toimiminen kuolinpesissä sekä pesänhoitajana toimiminen konkurssipesissä.

Markkinat ovat tunteneet meidät myös nimillä Kassisen perintätoimisto, Oulun lakiasiaintoimisto, Oulun asianajotoimisto ja Oulun perunkirjoitustoimisto.

Kun juttu on vaativa, tarvitaan taitoa ja kokemusta sekä oikeaa asennetta, taistelijan asennetta, sillä oikeutta ei saa taistelutta. Tarjoudumme palvelukseenne. Hoidamme toimeksiannot joutuisasti ja kohtuullisin palkkioin.

Tyypillisiä hoidettavia asioita ovat

 • asuntokauppariidat
 • erityistarkastukset konkurssipesissä
 • irtaimen kauppaan liittyvät riidat
 • kiinteistöriidat (home- ja kosteusvauriot, rakennusvirheet)
 • kirjanpitojutut
 • kuljetusoikeus
 • kunnallisvalitukset
 • kunnianloukkausjutut
 • lasten huostaanotot
 • lastenhuoltajuusriidat
 • liikennejutut
 • lähestymiskiellot
 • maaoikeusasiat
 • maaseutu- ja metsäoikeus
 • metsästys- ja eläinsuojelujutut
 • oikeudenkäynnit
 • ositus
 • perunkirjoitukset
 • pesänselvitykset ja perinnönjaot
 • potilasvahingot
 • raja- ja tieriidat
 • rakennus- ja urakkariidat
 • rikosuhrien korvaukset
 • saatavien perintä ja konkurssit
 • sopimukset
 • takaisinsaantijutut konkursseissa
 • talousrikosasiat
 • työsuhdeasiat
 • työturvallisuusjutut
 • ulosottovalitukset
 • vahingonkorvaustapaukset
 • vakuutusriidat
 • vuokrasaatavat ja häätö
 • yhdistys- ja osuuskuntariidat
 • yhtiöasiat
 • ympäristöoikeus

Teitä palvelevat lakimiehet:

 • asianajaja, varatuomari Antero Kassinen
 • asianajaja, varatuomari, kauppatieteiden maisteri Ursa Kassinen

Osoite: Kirkkokatu 17 A 26, 90100 Oulu

Puhelin: 08-377 750

Telefax: 08-379 394

Toimiston sähköposti: toimisto@anterokassinen.fi

Toimistomme on Suomen Asianajajaliiton toimistoluettelossa ja noudattaa hyvää asianajajatapaa.